PF 2017

Rosa Canina

Vážené pacientky, milí přátelé,

přejeme Vám šťastný a úspěšný nadcházející rok 2017.

Vaše gynekologická ambulance

Advertisement

Výpis z dokumentace

Vážené pacientky,

pokud v rámci změny gynekologické ordinace obdržíme Vaši žádost o výpis z dokumentace, vydáme ji pouze osobně proti podpisu a ověření totožnosti, po zaplacení administrativního poplatku.

Lékař není povinen originál zdravotní karty vydat a je oprávněn požadovat za výpis ze zdravotnické dokumentace úhradu, protože tato činnost nespadá do výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Pořízené výpisy, opisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace Gynekologie Svárovský, s.r.o. budou žadatelce vydány v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku placených služeb. Poplatek se hradí v hotovosti či platební kartou v ordinaci.