MEDFEM, s.r.o.

Gynekologie Svárovský, s.r.o. se mění na MEDFEM, s.r.o.

Vážené pacientky,
od 1. ledna 2017 se mění název společnosti Gynekologie Svárovský, provozující gynekologickou ambulanci, na MEDFEM, s.r.o.
Nové internetové stránky naleznete na adrese: www.medfem.cz

 

MUDr. Lukrécia Tatárová, MBA

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1999.
Má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, specializační způsobilost pro gynekologii a porodnictví, diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
V roce 2014 získala titul MBA v oboru Management ve zdravotnictví.
Je členem České lékařské komory a České gynekologicko-porodnické společnosti.
Pravidelně se zúčastňuje domácích i zahraničních školení a kongresů.
Hovoří česky, slovensky a anglicky.

MUDr. Jiří Svárovský

Prakticky celý svůj profesní život (od roku 1972) se věnuji gynekologii a porodnictví. V tomto oboru jsem složil 1. i 2. atestaci. Po roce 1989 jsem pracoval jako primář gynekologicko porodnického oddělení v Příbrami, jako zástupce přednosty gynekologicko porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jako primář gynekologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice a v posledních letech jako vedoucí operačních sálů na gynekologicko porodnické klinice VFN v Apolinářské ulici. V současné době se na této klinice věnuji převážně gynekologicko-onkologickým operacím. Onkochirurgický tým kliniky je výzkumným a výukovým centrem v této problematice.